Névadónk

Czövek Erna (Orsova 1899. dec. 23.  Bp., 1983. márc. 30.) zenetanár, a magyar zongoraoktatás egyik legjelesebb tanáregyénisége.

Tanulmányait 1916-24-ben a Fővárosi Felsőbb Zeneiskolában végezte. 1920-1947 között a Fővárosi Zenetanfolyam zongoratanára. 1947-től, mint a Kultuszminisztérium Tanácsosa, megszervezi a vidéki állami zeneiskolai hálózatot. 1950-52-ben a budapesti Bartók Béla Zenei Szakiskola zongora- és szolfézstanára, majd az 1952-ben létrehozott Fővárosi Zeneiskola I. körzetének (ma a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola) igazgatója 1962-ig.

Ő volt egyik kezdeményezője a kodályi nemzeti zenekultúra, illetve koncepció megvalósításának a hangszer- és a szolfézs oktatás területén. 1945 után a tömegzenei nevelés, az új típusú zeneoktatás egyik élharcosa. Sokat tett a magyar zeneoktatás modernizálásáért. 1961-ben Budakeszire költözött, s itt él 1968-ig a Petőfi Sándor u. 15. sz. alatt. Ebben az időben szerveződik a községen belül az első Zeneoktatói Munkaközösség, az Ő tantestületének tagjaiból.

Czövek Erna zenepedagógiai munkássága a mai magyar zongoraoktatás alapjait teremtette meg. Személyisége nagy hatással volt mind a tanítványaira, mind az irányítása alatt működő tanárokra. Bűvkörébe vonta az 50-es, 60-as évek tehetségeit, akik közül sokan Kossuth-, Liszt-díjas érdemes és kiváló művészek lettek. Az egykor itt tanító pedagógus tanítványa volt, többek között Csalog Gábor zongoraművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára és Szokolay Balázs Liszt díjas zongoraművész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára.

Czövek Erna, a kodályi gondolatot tette működésének vezérfonalává, azaz a zenét minden társadalmi réteghez, minden zene iránt érdeklődő gyerekhez közel szerette volna juttatni. Az elődök teljes körű elismerése, minden új dolog felkarolása, ösztönzése jellemezte tevékenységét. Kiváló érzékkel válogatta munkatársait. Tantestületéhez tartoztak többek között: Dénes László, Dobszay László, Kertész Ottó, Nógrádi László, Pálfalvi József, Papp Lajos, Szokolay Sándor, Tarjáni Tóth Ida, Wilheim Ferenc.

Szívén viselte kollégái továbbképzését. A szolfézs tanárok szakmai összejövetelinek és tanácskozásainak végeredménye nem kisebb dolog lett, mint a Dobszay László által formába öntött tankönyv-sorozat, A hangok világa c. kiadvány keletkezése, mely máig a szolfézs-oktatás alapját képezi.

 

Megjelent főbb művei:

  • Útmutatás a zongora ábécé tanításához (Bp., 1948);
  • Útmutató a Zongora-iskola I. (zongoraábécé) füzetének tanításához (Bp., 1957);
  • Útmutató a Zongoraiskola 1. kötetéhez (Bp., 1966).

A jeles zenepedagógus nevét a Budakeszi Zeneiskola 1996-ban vette fel.


OM 040025
Tehetségpont TP190 002 824
2092, Budakeszi, Iskola köz 3.
+36-23-451-395
zeneiskola.budakeszi@gmail.com


Igazgató:

  • Barcsik Hédi

Igazgatóhelyettes

  • Juhos-Kiss Eszter
  • Velenczei Anna

Iskolatitkár: Nagy Attiláné  Magdi

Fenntartó

Érdi Tankerületi Központ
2030 Érd, Alispán u. 8/A.
Intézményi azonosító: PA 3701

Nyitvatartás

Az intézmény munaknapokon 8-20 óráig tart nyitva.
Ügyintézés: 10-16 óra között  

© Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Budakeszi