Térítési díj, tandíj 2018

 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nemteljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történőmegismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles,feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappalioktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik

A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell:

  • jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

A díjkedvezmény iránti kérelmet a letölthető dokumentum szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb minden év október 1-jéig.

  

 Letölthető dokumentumok:   Térítési díjkedvezmény, tandíjkedvezmény iránti kérelem
   
     - Díjmentesség iránti kérelem

OM 040025
Tehetségpont TP190 002 824
2092, Budakeszi, Iskola köz 3.
+36-23-451-395
zeneiskola.budakeszi@gmail.com


Intézményvezető: Barcsik Hédi
Intézményvezető helyettes:
Juhos-Kiss Eszter
Somogyiné Tassi Valéria
Iskolatitkár: Nagy Attiláné  Magdi

Fenntartó

Érdi Tankerületi Központ
2030 Érd, Alispán u. 8/A.
Intézményi azonosító: PA 3701

© Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Budakeszi