SOMOGYINÉ TASSI VALÉRIA

Szolfézstanár-tanszakvezető

Intézményvezető-helyettes

Köznevelési szakértő 

  • 1997 - Ének-zene karvezetés szakon tanult az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, ahol ének-zene karvezetés diplomája mellett, szolfézs módszertan speciális kollégiumot végzett.
  • 2002 - Középiskolai tanár diplomát szerzett a PTE Művészeti Karán.
  • 2008 - Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán.
  • 2008-tól az intézményben induló Minőségirányítási csoport, majd 2017-től az Intézményi Önértékelési csoport tagja.
  • 2014 - Szaktanácsadói és szakértői képzés elvégzése után, az Oktatási Hivatal megbízásából közoktatási szakértői munkát végez és részt vesz az iskolát érintő pedagógusminősítési és tanfelügyeleti munkában.
  • Zenei pályára készülő növendékeket eredményesen készíti fel felvételire szolfézs tárgyból.
  • szeptemberétől a zeneiskola szolfézstanára, 2001. szeptemberétől intézményvezető helyettese és a zeneismeret tanszakon folyó szakmai munka irányítója, vezetője.
  • Pedagógusi munkája mellett szívesen játszik a Budakeszi életében alkalomszerűen összeálló vonószenekarban.

OM 040025
Tehetségpont TP190 002 824
2092, Budakeszi, Iskola köz 3.
+36-23-451-395
zeneiskola.budakeszi@gmail.com


Intézményvezető: Barcsik Hédi
Intézményvezető helyettes:
Juhos-Kiss Eszter
Somogyiné Tassi Valéria
Iskolatitkár: Nagy Attiláné  Magdi

Fenntartó

Érdi Tankerületi Központ
2030 Érd, Alispán u. 8/A.
Intézményi azonosító: PA 3701

© Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Budakeszi