Jelentkezés, beiratkozás

Kedves zeneiskolába Jelentkezők, kedves Szülők!

Szeretettel várjuk a 6 évet betöltött gyermekeket szolfézs zenei előképző csoportjainkban, valamint hangszeres és vokális egyéni oktatásra (furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, hegedű, gordonka, gitár, zongora, magánének, ütő tanszak).

A szolfézs zenei előképző heti 2x45 perces foglalkozás, az egyéni hangszeres oktatás heti 2x30 perc. A hangszeres oktatás mellett a szolfézs kötelező tárgyként van jelen.

A felvételi meghallgatás időpontja a 2019/20-as tanévre:

  1. március 19. (kedd) és március 20. (szerda ) 17:00 – 19:00, a zeneiskola épületében (Budakeszi 2092, Iskola köz 3.)

A meghallgatáson a jelentkező képességeinek felmérésével a gyermekektől a következőket kérjük:

  • egyszerű ritmusképletek visszatapsolása,
  • egyszerűbb dallamfordulatok visszaéneklése,
  • a jelentkező által szabadon választott népdal vagy gyermekdal élményszerű előadása. 

A zeneiskolába jelentkezéskor kérjük, kitölteni a JELENTKEZÉSI LAPOT, melyet a gyermek a meghallgatásra bevisz magával a terembe és ott leadja a bent lévő tanároknak.

A jelentkezés eredményéről a jelentkezési lapon levélben küldünk tájékoztatást.

 

Letölthető dokumentum: JELENTKEZÉSI LAP

BEIRATKOZÁS

Minden felvételt nyert új növendék, illetve tanulmányait folytatni kívánó tanuló számára a beiratkozás a tanév rendjében meghirdetett időpontban a tanév lezárása után júniusban történik.

Lehetőség van online beiratkozásra is!

A beiratkozás a térítési díj/ tandíj befizetésével, illetve a szülői nyilatkozatok, kedvezménykérelmek előzetes leadásával és elbírálásával válik érvényessé.

 

 


OM 040025
Tehetségpont TP190 002 824
2092, Budakeszi, Iskola köz 3.
+36-23-451-395
zeneiskola.budakeszi@gmail.com


Intézményvezető: Barcsik Hédi
Intézményvezető helyettes:
Juhos-Kiss Eszter
Somogyiné Tassi Valéria
Iskolatitkár: Nagy Attiláné  Magdi

Fenntartó

Érdi Tankerületi Központ
2030 Érd, Alispán u. 8/A.
Intézményi azonosító: PA 3701

© Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Budakeszi