A tanévzárón elhangzott igazgatói beszéd

Igazgatói beszéd

 

Szeretettel köszöntöm a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségén megjelent kedves növendékeket, szülőket, kollégáimat.

Tisztelt Diákok, Szülők és Tanárok!

Nagy öröm számomra, hogy ma itt lehetek, és megoszthatom Önökkel / veletek a zeneiskolai év utolsó pillanatait. Ez a tanév sok kihívást hozott mindannyiunk számára, de büszkék lehetünk a kitartásra és elkötelezettségre, amit tanáraink és tanítványaink mutattak.

A tanévet 403 tanulóval kezdtük, melyből 263- itt helyben Budakeszin, a többiek a Zsámbéki Tagintézmény növendékeiként tanultak iskolánkban. Kiemelt rendezvényeink voltak: a félévenkénti Kamarazenei koncert, a Családi hangverseny, a Házi népdaléneklési verseny, a  Házi zongorafesztivál; újításként a Bach tanár-diák hangversennyel csatlakozás az országos lefedettségű Bach mindenkinek c. programhoz, illetve közös rézfúvós hangverseny a zsámbéki fúvósokkal.

Jó gyakorlatként megemlíteném a Tanszakok közötti szakmai kapcsolat folyamatosságát, mely a vonószenekar - ütő tanszak közös fellépésében, szolfézscsoport - magánének  - ütő - vonós - fúvós tanszak - szülők - kollégák közös fellépésében mutatkozott meg.

Sikereinket először is szeretném megköszönni a diákoknak. A tehetség, amit itt látunk, lenyűgöző. A koncerteken, versenyeken és az órákon elért eredmények mindannyiunkat büszkévé tesznek. A külső ellenőrzésekből is bőven kijutott nekünk ebben a tanévben, így részünk volt Vezetői tanfelügyeletben - és lefolytatásra került az Intézményi tanfelügyelet mindkét helyszínen, Budakeszin és Zsámbékon is.

A tanév végén 26 tanuló tett előrehozott alapvizsgát szolfézs tárgyból, és 8 tanuló tett sikeres művészeti alapvizsgát a vonós, fúvós és billentyűs tanszakon Budakeszin.

Zsámbékon szolfézs alapvizsgát tett 15 tanuló és hangszeres művészeti alapvizsgát tett 14 tanuló.

Kitűnő tanulók száma Budakeszin 224 fő, Zsámbékon 110, így összesen 334 tanuló kitűnő eredményével büszkélkedhetünk.

Remélem, hogy a zene továbbra is fontos része lesz az életüknek, az életeteknek.

Köszönettel tartozunk a tanároknak is. Szakértelmük és elhivatottságuk nélkül nem lenne ilyen sikeres a zeneiskolai évünk. Köszönjük, hogy mindig segítették a diákok fejlődését, miközben saját maguk fejlődése érdekében folyamatosan képezték magukat. Büszkén mondom, hogy a szakmai továbbképzések mellett a tankerület által, az otthoni személyes használatra kapott laptopokhoz, minden pedagógus elvégezte a digitális tartalmú továbbképzést.

Végül, de nem utolsósorban, a szülőknek is hálásak vagyunk. A támogatásuk és a gyerekek otthoni biztatása a hangszeres gyakorlásban nélkülözhetetlen segítség volt. Köszönöm, hogy adományaikkal a Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesületén keresztül támogatták a sikeres szakmai programok megvalósítását. Néhányat kiemelve közülük, mint a két zongora mesterkurzus, a kamarazenei hangversenyek, a házi népdaléneklési verseny, a Magyar Zene házában tett látogatás, a Dercevirág népzenei együttes fellépőruháinak beszerzése,  kottaállványok, fuvola, zongoratakarók, és hangfal vásárlása. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázattal fel tudtuk újítani a zeneiskola kamarateremét.  Összesen, ebben az évben 2,5 millió forintot használtunk fel szakmai célok megvalósítására az egyesület jóvoltából. Kapronyi Gábornak, az egyesület elnökének megköszönjük eddigi munkáját. Mostantól Fledrich Zsanett, a vonós tanszak vezetője veszi át tőle a stafétabotot.

A jövőre nézve bátorítom a diákokat, hogy folytassák a zenei tanulmányaikat. A zene nem csak egy tantárgy, hanem egy életforma. Legyenek kitartóak és élvezzék a zenét!

Tartalmas nyári szünetet, jó pihenést kívánok mindenkinek!

Most pedig azokat a tanulókat kérem, hogy jöjjenek ki, akik egész éves kitartó, szorgalmas munkájuk eredményeként versenyeken képviselték iskolánkat, és helyezéseikkel, fellépéseikkel elismerést szereztek önmaguk és a zeneiskola számára.

Szívből gratulálok az egész éves eredményes munkáért mind a növendékeknek, mind tanáraiknak

A Dercevirág népzenei énekegyüttes a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei ifjúsági döntőjében kiemelt nívódíjat kapott.

A VIII. Nits Márta Országos Népdaléneklési Versenyen arany minősítésben részesült.

Felkészítő tanár: Somogyiné Tassi Valéria

Az együttes tagjai: Gödrösy Norina, Kalmár Noémi Etelka, Lovas Boróka, Lovas Réka, Sigmond Flóra Franciska, Sigmond Zselyke Zsófia, Záhonyi Lili Emőke.

A XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei ifjúsági döntőjében Sigmond Zselyke Zsófia szóló kategóriában is versenyzett, teljesítményéért nívódíjat kapott. A kolozsvári Hajnal akar lenni Kárpát-medencei népdaléneklési versenyen döntőbe jutott.

Sigmond Flóra Franciska: A Dercevirág együttesben nyújtott eredményeiért.

Záhonyi Lili: A Dercevirág együttesben nyújtott eredményeiért, és hegedű tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért. A budaörsi Ne felejts! Népdaléneklési versenyen  szóló kategóriában szerzett kiemelt arany minősítéséért.

Gödrösy Norina, Kalmár Noémi Etelka, Lovas Boróka, Lovas Réka: A Dercevirág együttesben nyújtott eredményeiért. Felkészítő tanár: Somogyiné Tassi Valéria

Tokody Nóra: A budaörsi Ne felejts! Népdaléneklési versenyen elért kiemelt arany minősítéséért.

Gratulálunk Simai Emma növendékünknek, aki  az Országos 24. Frankofón Dalverseny döntőjébe jutott, és elnyerte a  3. helyezést a  közönség díjazottjaként. Felkészítő tanár: Porkoláb Martin  

Szentpéteri Boglárka: Szolfézs tárgyból nyújtott 6 éves kimagasló munkájáért, és a szolfézs alapvizsgán elért jeles eredményéért.

Ferenczi Donát: Gordonka és szolfézs tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért, színvonalas szerepléseiért.

Szita Júlia: Hegedű és szolfézs tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért, színvonalas szerepléseiért.

Kompos Zsófia: Hegedű és szolfézs tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért, színvonalas szerepléseiért.

Pethő Zsófia: Hegedű tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért, színvonalas szerepléseiért.

Szirmai Róza: Klarinét, zongora és szolfézs tárgyból nyújtott egész éves kimagasló munkájáért, szorgalmáért.

Egész éves kiemelkedő munkájáért, színvonalas szerepléseiért:

Kondorosy Csilla

Váradi Raoul

Ferenczy Csongor

 

Egész éves munkájáért:

Ferenczi Nándor

Halász Adél

Szabó Szofi

Balogh Anna

Gönci Hanna

Szorgalmas munkájáért:

Jerkovich Liána


OM 040025
Tehetségpont TP190 002 824
2092, Budakeszi, Iskola köz 3.
+36-23-451-395
zeneiskola.budakeszi@gmail.com


Igazgató:

  • Barcsik Hédi

Igazgatóhelyettes

  • Juhos-Kiss Eszter
  • Velenczei Anna

Iskolatitkár: Nagy Attiláné  Magdi

Fenntartó

Érdi Tankerületi Központ
2030 Érd, Alispán u. 8/A.
Intézményi azonosító: PA 3701

Nyitvatartás

Az intézmény munaknapokon 8-20 óráig tart nyitva.
Ügyintézés: 10-16 óra között  

© Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola Budakeszi